CUPIT MAJEPIT - Feel in Bali

Friday, November 30, 2012

CUPIT MAJEPIT


Yan riin sikut karang Bali paduman wang desa sane maetang sikut satak sampun elah pisan. Tegak merajan, paumahan, lan teba pada ngaba sikut. Ring paumahan wenten sampun meten gopel, bale dangin sekeman maakit pelangkan, bale dauh sekenem elah suba tongos magenjahan, paon lan kerumpu ngenepin genah makarya. Taler sampun katata malih palemahan desa pakraman, ring dija genah pura khayangan tiga, setra, lan eduman tanah ayah sane angge nglanturang karajahengan wang desa pakraman sareng sami. Mangkin ring Bali Dwipa kahanannyane sampun matiosan. Yadiastun genah lan tata adat pakraman kantun ajeg kapanggih, nanging tanah Baline ngancan cupit kasepit olih para jana sane egar ngwangun kelancaran pembangunan perekonomian ring Bali. Saking pasisi sampun kaambil dados hotel, vila, restoran. Pasisi sampun ilang, loloan sampun kasender. Tanah tegalan lan sawah sampun karambah dados perumahan, kompleks perdaganganm lan perkantoran. Abing sampun katanding dados vila. Ngancan akeh tanahe sampun olih investor mawinan ajin tanah sampun nglueng. Krana ajin tanah sampun nglueng, wantah anak sane mapipis elh prasida numbas tanah linggah. Yan mangkin anak Bali sane tan prasida ,alih ngampik di sikut karang satake, ibuk sampun meseksek mapelpel pindang, kapaksa numbas tanah mael. Raris wantah prasida numbas umah saking perumahan sane masikut lima ngantos desa depa ngandang nenten malih pacing prasida ngandang nganjuh ring tanahe sikut satak. Yan sampun umah cupit punika dados nunggil umah adat, ngambuan, ngotonin, nganten, matatah, lan mreteka sawa ring ruang tamu. Yen asapunike pariindike sapunapi rupa lan kajantenan tata budaya Baline kabenjang pungkur. Yadiastun manawi niki wau bebaosan jinah Jepang “yen”. Mangkin sampun kapanggih yen tanah Baline saking pasisi sampun kaadol lan akehan sane nruwenang boya ja anak Bali, sane wewangunan lan budayane matiosan, ten prade Ida Betara sungsungan anak Bali pacang maginnsir? Sakadi mangkin akeh pura Bedugul/puran carik sampun kapralina, tanah sawah sampun telah, kraman sawah dane jero subak sampun tan wenten madue tanah kagarap napi pacang kaajegang?kawangun jalan pintas mangda lancar transportasine, akeh tanahne kajuang olih anak tiosan sane tan madesa pakraman, sane pastika metuang urih-arih bebaline makidikan. Ngancan-ngancan gumi sakadi mangkin kablabar global, sengker Baline sampun pada kadagingin krana I raga tuah pakraman semeton nasional lan internasional napi malih yan sareng kacaruban ring nataran sengker pakarangan. Pagubugan asapunika kabenjang pungkur sira pacang kajempulungin saantukan palemahan Baline ngancan nyupitang. Sira patut dados saya? Yan dilantang kaon, dibawak ngasen? Sira pacang nyelamatang sengker Bali Dwipne? Napi malij anake sane magenjahan ka Bali boya ja sinamian malaksana nulus, wenten nylisih natab mengadut bikul. Manawi elah yan pacang nyalahang sapasira sane ngranayang palemahan Baline ngancan nyupitang, manawi mangkin sampun galahe becik nyikiang raga pacang nyajan ngadegan juru sapuh sane malaksana nulus sekala niskala pacang nyengker palemahan lan kauripan Baline sane kajepit ring karange cupit.