BENCANA ALAM SAYAN SERING NIBENIN BALI - Feel in Bali

Friday, November 30, 2012

BENCANA ALAM SAYAN SERING NIBENIN BALI


Bali sayan Sering keni bencana alam. Sujatine ke sapunike?
Masan ujan sampun rauh, bencana rauh. Ngawit saking angin nglinus, tanah longsor, kantos blabar ring makudang-kudang genah. Ring Jawa, Kalimantan, Sumatera, kantos Indonesia wewidangan kangin. Makasami stasiun televise nyiarang indik punika. Sane mangkin, karma baline nenten wantah nyingakin indik punika ring layar televisine. Ring wewidangan pagubugannyane taler, bencana-bencana punika sayan sering nibenin. Sapunika dados indik punika nibenin?. Sujatine saking dumun Bali rumasuk daerah sane sering katiben bencana. Indik punika kaangkenin olih Ketua Tim Peneliti Potensi Bencana Alam ring Bali saking kampus Universitas Udayana, Drs. R. Suyarto, wenten kalih indik utama sane ngawinang Bali madue potensi keni bencana blabar lan longsor.kapertama, riantukan Bali kawantuk antuk proses vulkam sane ngawinang tanahnyane elah makeseh. Kaping kalih, topografi alam Bali akehan tegeh-endep, majurang-jurang. Terjalnyane tanah Bali 20 kantos 60derajat. Punika mawinan, manut Suyarto, antuk kawentenan punika, yaning wenten ujan bales, pastika wenten bencana longsor. Ring daerah dataran rendah wenten blabar. Suyarto nyinahyang makudang-makudang genah sane sering longsor, sakadi Kintamani (Bangli), Petang (Badung), Tegallalang lan payangan (Gianyar), Kubu, Rendang, lan Abang (Karangasem),Pupuan, Baturiti, Penebel (Tabanan), Gerogak, Busungbiu, Sukasada, Seririt (Buleleng), miwah Mendoyo (Jembrana). Longsoran tanah punika prasida nibenin, manut skretaris Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Udayana, Dr. Ir. I Wayan Sandi Adnyana, M.Si, riantukan mangkin daerah-daerah ulu lan bukit-bukit akeh sane karabas ngantos gundul. Lianan karabasnyane alas riantukan kaangge utsaha sane tiosan utawi alih fungsi lahan. Sandi Adnyana nlatarang conto, dumun wewidangan Plaga akeh katandurin kopi. Tetaneman kopi punike magentos antuk tetaneman palawija, sayur-sayuran sane nenten madue akah sakadi kopi. Pagentos tetaneman ngawinang longsor sayan sering nibenin wewidangan punika. Indik sane pateh taler nibenin wewidangan Bedugul, Buyan, Baturiti sane dados wewidangan pertanian sayur-sayuran mangkin. Longsoran punika sering ngawinang bencana marupa kerugian material sakadi paumahan lan kajangkepannyane utawi alam sekadi dumun, indik punika nenten pacing nibenin. Conto, katahnyane tetaneman ring tanah sane miring utawi lereng, lurus tumbuhnyane. Sakewenten riantukan kawentenan tanah sane alon-alon makeseran, ring punika maartos wewidangan punika madue potensi longsor. Tiosan punika, manut Rusna, yening wenten engkagan-engkagan tanah rinh lereng-lereng bukit, lan wenten toya membah ring engkagan punika, patut kawaspadain. Yaning wenten ujan bales, prasida ngawinang longsor, iraga patut tragia, nenten wantah longsor, blabar taler sering ngawinang kerugian sane mageng ngantos ngawinang kramane padem. Majeng wewidangan Bali utara, Suyarto makelingin mabuat pisan mangda kramame waspada pisan saantukan secara geografis
datarannyane cupit. Wates pantaraning gunung lan pasisi cendek, sawatara 1-6 km. blabar ring wewidangan punika biasane suluk. Daerah sane madue potensi sering keni blabar, makatah 3 kecamatan. Makatiga kecamatan punika manut Suyarto, minakadi Denpasar Selatan (Denpasar) jimbarnyane ngantos 4.092,03 ha, Kecamatan Negara (Jembrana) jimbarnyane 3.280,14 ha, lan Kecamatan Kuta (Badung) sane keni blabar ngantos majimbar 1.507,86 ha. Indik angin nglinus, Laporan Akhir Study Identifikasi Potensi Bencana Alam ring provinsi Bali sane kakaryanin olih tim saking PPLH Bali ngunggahang daerah sane sering madue potensi keni ring Bali ngantod majimbar 151.835,49 ha. Pateng kecamatan sane pinih jimbar keni angin nglinus inggih punika Kecamatan Nusa Penida (Klungkung) jimbarnyane 20.661,1 ha, Kecamatan Selamadeg (Tabanan) kantos 11.678,31 ha, Kecamatan Mendoyo (Jembrana) jimbarnyane 11.208,78 ha lan Kecamatan Kuta Selatan (Badung) ngantos 9.830,97 ha. Ngantenag kawentenan sakadi punika, Sandi Adnyana ngaptiang mangda pemerintah lan kramane sinarengan taat ring indik tata ruang manut sane sampun kacumpuang. Yaning nenten wenten sikap tegas, bencana-bencana blabar lan longsor jagi terus ngawinang korban ring Bali.
Bali is a beautiful island and have a lot of unique culture. Your tour will be really fun, enjoyable and get Cheap Bali Tour Packages with number one service for your trip. Here you can choice your Bali private tour our Bali Tour package, Bali Traditional tours, Bali Spa, etc